Tonovani-autoskel.eu dodavatelé http://www.tonovani-autoskel.eu/ Dodavatelé Tonovani-autoskel.eu cs office@freshservices.cz office@freshservices.cz http://www.tonovani-autoskel.eu/rss/firmy/ Tónování autoskel Kladno http://www.tonovani-autoskel.eu/dodavatel/6/ <p> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/KfHMcNU3xX8" width="560"></iframe></p> <div> <p> <img alt="Autofolie SunTek" data-cke-saved-src="/upload/image/suntek-logo.jpg" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/suntek-logo.jpg" style="width: 400px; height: 137px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie SunTek" /></p> <p> <img alt="Nabídka fólií" data-cke-saved-src="/upload/image/Global-guard-autofolie.jpg" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/Global-guard-autofolie.jpg" style="width: 501px; height: 68px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Nabídka fólií" /></p> </div> <p> <img alt="Přijímáme platební karty" data-cke-saved-src="/upload/image/platby-kartou-na-pobocce-autofolie-praha.jpg" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/platby-kartou-na-pobocce-autofolie-praha.jpg" style="width: 400px; height: 68px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Přijímáme platební karty" /></p> <ul style="margin: 0px; padding: 20px 0px 0px 20px; color: rgb(54, 53, 53); line-height: 20px; font-family: arial, sanf-serif;"> <li style="list-style: square; margin: 0px; padding: 0px;"> Jsme autorizovan&eacute; instalačn&iacute; středisko autofoli&iacute; <strong>SunTek</strong></li> <li style="list-style: square; margin: 0px; padding: 0px;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit;">Měs&iacute;čně provedeme mont&aacute;ž folie na&nbsp;</span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentcolor; text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;">v&iacute;ce jak 100 vozidel</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentcolor; text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentcolor; text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;">(nejv&iacute;ce v ČR)</strong></li> <li style="list-style: square; margin: 0px; padding: 0px;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit;">Dlouholet&aacute; praxe (</span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentcolor; text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;">15 let USA + 5 let ČR</strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit;">) v oboru t&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel</span></li> <li style="list-style: square; margin: 0px; padding: 0px;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit;">Autofolie SunTek maj&iacute; doživotn&iacute; z&aacute;ruku funkčnosti</span></li> <li style="list-style: square; margin: 0px; padding: 0px;"> Doživotn&iacute; z&aacute;ruka na provedenou mont&aacute;ž</li> <li style="list-style: square; margin: 0px; padding: 0px;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit;">T&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel provedeme na počk&aacute;n&iacute;, <strong>doba instalace je 60-120 minut</strong></span></li> <li style="list-style: square; margin: 0px; padding: 0px;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit;">T&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel bez demont&aacute;že oken</span></li> <li style="list-style: square; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit;">Zaručujeme maximaln&iacute; kvalitu proveden&eacute; pr&aacute;ce</span></strong></li> <li style="list-style: square; margin: 0px; padding: 0px;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit;">T&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel V&aacute;s ochr&aacute;n&iacute; před &scaron;kodliv&yacute;m UV z&aacute;řen&iacute;m</span></li> <li style="list-style: square; margin: 0px; padding: 0px;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit;">T&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel zvy&scaron;uje požitek a soukrom&iacute; při j&iacute;zdě vozem</span></li> <li style="list-style: square; margin: 0px; padding: 0px;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit;">Použ&iacute;v&aacute;me homologovan&eacute; folie - nalep&iacute;me&nbsp;</span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentcolor; text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;">atest&nbsp;</strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit;">na každ&eacute; t&oacute;novan&eacute; okno</span></li> <li style="list-style: square; margin: 0px; padding: 0px;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit;">Vystav&iacute;me&nbsp;</span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentcolor; text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;">osvědčen&iacute; o způsobilosti</strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit;">&nbsp;na pozemn&iacute;ch komunikac&iacute;ch (pro STK)</span></li> </ul> <p> <img alt="Pokračuj dále pro nabídku tónování autoskel" src="/upload/image/sipka-dolu-tonovani-autoskel-mini.png" style="width: 50px; height: 50px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Pokračuj dále pro nabídku tónování autoskel" /></p> <h2> Pobočky pro t&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel</h2> <p> Kladno, Praha, Brno, Jihlava, Ostrava, Česk&eacute; Budějovice, Trutnov, Sokolov, Fr&yacute;dek-M&iacute;stek, Varnsdorf, Hradec Kr&aacute;lov&eacute;, Znojmo.</p> <p> <img alt="Pokračuj dále pro nabídku tónování autoskel" src="/upload/image/sipka-dolu-tonovani-autoskel-mini.png" style="width: 50px; height: 50px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Pokračuj dále pro nabídku tónování autoskel" /></p> <h2> T&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel s atestem na pobočce Kladno</h2> <p> Jste z&nbsp;Kladna a uvažujete, že byste si nechali nat&oacute;novat skla na sv&eacute;m motorov&eacute;m mil&aacute;čkovi? Pak je tato pobočka vhodn&aacute; pr&aacute;vě pro V&aacute;s. T&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel Kladno za skvěl&eacute; ceny v&nbsp;osvědčen&eacute;m mont&aacute;žn&iacute;m středisku&nbsp;Autofolie Praha s.r.o.<em>V&aacute;</em>s ček&aacute; v&nbsp;Kladensk&eacute; pobočce 7 dnů v&nbsp;t&yacute;dnu. Využijte v&yacute;hodn&eacute; nab&iacute;dky od společnosti <a href="http://www.autofolie-praha.cz" title="Autofolie">Autofolie</a> Praha s.r.o. a nechte vylep&scaron;it vzhled i bezpečnost Va&scaron;eho vozu. T&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel na pobočce Kladno je prov&aacute;deno rychle, precizně a bez demont&aacute;že skel. Při <a href="http://www.autofolie-kladno.cz/tonovani.html" title="Tónování autoskel">t&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel</a> na pobočce Kladno jsou použ&iacute;v&aacute;ny vysoce kvalitn&iacute; t&oacute;novac&iacute; folie <a href="http://www.tonovani-autoskel.eu/aktuality/suntek/" title="SunTek">SunTek</a> z&nbsp;USA.</p> <p> <img alt="Pokračuj dále pro nabídku tónování autoskel" src="/upload/image/sipka-dolu-tonovani-autoskel-mini.png" style="width: 50px; height: 50px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Pokračuj dále pro nabídku tónování autoskel" /></p> <h3> Nejlep&scaron;&iacute; t&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel od Autofolie Kladno</h3> <p> Kde jinde dostanete z&aacute;ruku funkčnosti t&oacute;novac&iacute;ch f&oacute;li&iacute; 10 let? Autofolie Praha s.r.o. s&nbsp;pobočkou v&nbsp;Kladně V&aacute;m toto umožn&iacute;. Obraťte se na odborn&iacute;ka v oboru&nbsp;<a href="http://www.autofolie-praha.cz/tonovani-autoskel/" title="Tónování autoskel">t&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel</a>. Nav&scaron;tivte pobočku jen 5 minut od leti&scaron;tě Praha-Ruzyně. Vybrat si můžete z&nbsp;mnoha odst&iacute;nů <a href="http://www.autofolie-kladno.cz" title="Folie na auto">folie na auto</a> a pak už se jen tě&scaron;te na kvalitně odvedenou pr&aacute;ci skutečn&yacute;ch profesion&aacute;lů v&nbsp;oboru. T&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel na pobočce Kladno je provedeno na počk&aacute;n&iacute; v&nbsp;jak&eacute;mkoliv ročn&iacute;m obdob&iacute;. Svůj automobil budete m&iacute;t zpět již během hodiny až dvou podle typu Va&scaron;eho vozu. Využijte i Vy t&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel a zařaďte se mezi tis&iacute;ce spokojen&yacute;ch z&aacute;kazn&iacute;ků společnosti <a href="http://www.autofolie-kladno.cz/autofolie.html" title="Autofolie">Autofolie</a> Praha s.r.o.</p> <p> <img alt="Pokračuj dále pro nabídku tónování autoskel" src="/upload/image/sipka-dolu-tonovani-autoskel-mini.png" style="width: 50px; height: 50px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Pokračuj dále pro nabídku tónování autoskel" /></p> <h2> T&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel na počk&aacute;n&iacute;</h2> <p> Na pobočce Kladno budete velice překvapeni nejen kvalitou a rychlost&iacute; proveden&eacute; instalace, ale i př&iacute;jemn&yacute;m vystupov&aacute;n&iacute;m na&scaron;ich zaměstnanců. Pro na&scaron;i firmu je vždy důležit&aacute; maxim&aacute;ln&iacute; spokojenost na&scaron;ich z&aacute;kazn&iacute;ků. Aby z&aacute;kazn&iacute;k nemusel čekat před gar&aacute;ž&iacute; jako u konkurence, je pro v&aacute;s zaji&scaron;těno velice př&iacute;jemn&eacute; prostřed&iacute;, kde můžete počkat během t&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel Va&scaron;eho vozu.</p> <p> <img alt="Pokračuj dále pro nabídku tónování autoskel" src="/upload/image/sipka-dolu-tonovani-autoskel-mini.png" style="width: 50px; height: 50px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Pokračuj dále pro nabídku tónování autoskel" /></p> <h2> Prostory pobočky Kladno</h2> <p> <a href="/upload/image/pobocka-autofolie-Kladno.jpg" target="_blank"><img alt="Pobočka Autofolie Kladno" src="/upload/image/pobocka-autofolie-Kladno.jpg" style="width: 200px; height: 150px; border-width: 0px; border-style: solid;" /></a>&nbsp;<a href="/upload/image/zahradni-posezeni.jpg" target="_blank"><img alt="Zahradní posezení" src="/upload/image/zahradni-posezeni.jpg" style="width: 200px; height: 150px; border-width: 0px; border-style: solid;" /></a></p> <p> <a href="/upload/image/cekarna.jpg" target="_blank"><img alt="Čekárna" src="/upload/image/cekarna.jpg" style="width: 200px; height: 150px; border-width: 0px; border-style: solid;" /></a>&nbsp;<a href="/upload/image/napojove-automaty.jpg" target="_blank"><img alt="Nápojové automaty" src="/upload/image/napojove-automaty.jpg" style="width: 200px; height: 150px; border-width: 0px; border-style: solid;" /></a></p> <p> <img alt="Pokračuj dále pro nabídku tónování autoskel" src="/upload/image/sipka-dolu-tonovani-autoskel-mini.png" style="width: 50px; height: 50px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Pokračuj dále pro nabídku tónování autoskel" /></p> <h3> Reference Autofolie Kladno</h3> <p> Prohl&eacute;dněte si na&scaron;&iacute; fotogalerii (největ&scaron;&iacute; v Evropě) t&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel&nbsp;-&nbsp;<a href="http://www.tonovani-autoskel.eu/fotogalerie/" title="Fotogalerie tónování autoskel">v&iacute;ce ..</a></p> <p> <img alt="Tónování autoskel BMW X6" src="http://www.tonovani-autoskel.eu/upload/image/fotogalerie/big/bc52a8e7.jpg" style="margin: 10px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(67, 131, 204); width: 150px; height: 113px; text-align: justify; color: rgb(54, 53, 53); font-family: arial, sanf-serif;" title="Tónování autoskel BMW X6" /><span style="text-align: justify; color: rgb(54, 53, 53); font-family: arial, sanf-serif;">&nbsp;</span><img alt="Tónování autoskel BMW X6" src="http://www.tonovani-autoskel.eu/upload/image/fotogalerie/674b75d8.jpg" style="margin: 10px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(67, 131, 204); width: 150px; height: 112px; text-align: justify; color: rgb(54, 53, 53); font-family: arial, sanf-serif;" title="Tónování autoskel BMW X6" /><span style="text-align: justify; color: rgb(54, 53, 53); font-family: arial, sanf-serif;">&nbsp;</span><img alt="Tónování autoskel BMW X6" src="http://www.tonovani-autoskel.eu/upload/image/fotogalerie/52b0b19a.jpg" style="margin: 10px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(67, 131, 204); width: 150px; height: 112px; text-align: justify; color: rgb(54, 53, 53); font-family: arial, sanf-serif;" title="Tónování autoskel BMW X6" /></p> <div> <p> <img alt="Pokračuj dále pro nabídku tónování autoskel" src="http://www.tonovani-autoskel.eu/upload/image/sipka-dolu-tonovani-autoskel-mini.png" style="width: 50px; height: 50px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Pokračuj dále pro nabídku tónování autoskel" /></p> </div> <div> <h2> Cen&iacute;k t&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel na pobočce Kladno</h2> <p> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">AKCE Leden</span></p> <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><img alt="Autofolie na hatchback 3dv." data-cke-saved-src="/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-3dv-hatchback.png" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-3dv-hatchback.png" style="width: 100px; height: 53px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie na hatchback 3dv." />Hatchback 2.500 Kč &nbsp; &nbsp;</span><img alt="Autofolie na hatchback 5dv." data-cke-saved-src="/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-5dv-hatchback.png" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-5dv-hatchback.png" style="color: rgb(0, 0, 0); width: 100px; height: 53px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie na hatchback 5dv." /><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;Hatchback 3</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">.000</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;Kč</span></p> <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><img alt="Autofolie na coupe" data-cke-saved-src="/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-coupe.png" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-coupe.png" style="width: 100px; height: 53px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie na coupe" />Coupe 3</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">.000</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;Kč</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><img alt="Autofolie na liftback" data-cke-saved-src="/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-liftback.png" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-liftback.png" style="color: rgb(0, 0, 0); width: 100px; height: 53px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie na liftback" /><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; Liftback&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">.000</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;Kč</span></p> <p> <img alt="Autofolie na sedan" data-cke-saved-src="/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-sedan.png" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-sedan.png" style="width: 100px; height: 53px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie na sedan" />Sedan 3<span style="color: rgb(0, 0, 0);">.000</span>&nbsp;Kč<span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><img alt="Autofolie na SUV" data-cke-saved-src="/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-SUV.png" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-SUV.png" style="width: 100px; height: 53px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie na SUV" />&nbsp;&nbsp;SUV 3<span style="color: rgb(0, 0, 0);">.000</span>&nbsp;Kč</p> <p> <img alt="Autofolie na MPV" data-cke-saved-src="/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-MPV.png" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-MPV.png" style="width: 100px; height: 53px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie na MPV" />MPV 3<span style="color: rgb(0, 0, 0);">.000</span>&nbsp;Kč<span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><img alt="Autofolie na combi" data-cke-saved-src="/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-combi.png" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-combi.png" style="width: 100px; height: 53px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie na combi" />&nbsp; Combi 3<span style="color: rgb(0, 0, 0);">.000</span>&nbsp;Kč</p> <p> <img alt="Autofolie na Jeep" data-cke-saved-src="/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-Jeep.png" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-Jeep.png" style="width: 100px; height: 53px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie na Jeep" />7 M&iacute;stn&eacute; 3<span style="color: rgb(0, 0, 0);">.000</span>&nbsp;Kč<span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><img alt="Autofolie na Jeep" data-cke-saved-src="/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-Jeep.png" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-Jeep.png" style="width: 100px; height: 53px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie na Jeep" />&nbsp; Off Road 3<span style="color: rgb(0, 0, 0);">.000</span>&nbsp;Kč</p> <p> <img alt="Autofolie na Dodávka" data-cke-saved-src="/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-Dodavka-1.png" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-Dodavka-1.png" style="width: 100px; height: 53px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie na Dodávka" />&nbsp;Dod&aacute;vka 4.000 Kč<span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><img alt="Autofolie na Dodávka" data-cke-saved-src="/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-Dodavka-2.png" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-Dodavka-2.png" style="width: 100px; height: 53px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie na Dodávka" />&nbsp; &nbsp;Dod&aacute;vka 4.500 Kč</p> <p> <span style="text-align: justify;">Ceny jsou vč. DPH a plat&iacute; v př&iacute;padě, že t&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel nebude provedeno na předn&iacute; bočn&iacute; okna. Doplatek na t&oacute;nov&aacute;n&iacute; předn&iacute; bočn&iacute; oken je 900 Kč vč. DPH.</span></p> </div> <p> <u><img alt="Pokračuj dále pro nabídku tónování autoskel" src="/upload/image/sipka-dolu-tonovani-autoskel-mini.png" style="width: 50px; height: 50px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Pokračuj dále pro nabídku tónování autoskel" /></u></p> <h3> Dotazy a rezervace t&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel</h3> <p> <u><img alt="Zelená linka" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/kontakt-2.jpg" style="border-width: 0px; border-style: solid;" /></u>&nbsp;<span style="font-size:14px;">Volejte <strong>608 929 919&nbsp;</strong>PO-P&Aacute;&nbsp;<strong>08:00 - 20:00</strong>,&nbsp;SO-NE&nbsp;<strong>10:00 - 20:00</strong></span></p> <p> <img alt="Pokračuj dále pro nabídku tónování autoskel" src="http://www.tonovani-autoskel.eu/upload/image/sipka-dolu-tonovani-autoskel-mini.png" style="width: 50px; height: 50px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Pokračuj dále pro nabídku tónování autoskel" /></p> <h3> AKCE Leden</h3> <h2> Kvalitn&iacute; d&aacute;rek k t&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel ZDARMA</h2> <p> K t&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel zadn&iacute; č&aacute;sti vozidel, z&iacute;sk&aacute;te 1x kvalitn&iacute; d&aacute;rek nav&iacute;c zdarma.</p> <p> <u>D&aacute;rek v&aacute;m vyd&aacute; na vyž&aacute;d&aacute;n&iacute; obsluha recepce.</u></p> <ul> <li> HD kamera do auta + MP3 přehr&aacute;vač</li> </ul> <p> <img alt="Kamera do auta + MP3 přehrávač k tónování autoskel zdarma" data-cke-saved-src="/upload/image/akce-zdarma.jpg" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/akce-zdarma.jpg" style="width: 495px; height: 184px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Kamera do auta + MP3 přehrávač k tónování autoskel zdarma" /></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u><img alt="Pokračuj dále pro nabídku tónování autoskel" src="http://www.tonovani-autoskel.eu/upload/image/sipka-dolu-tonovani-autoskel-mini.png" style="width: 50px; height: 50px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Pokračuj dále pro nabídku tónování autoskel" /></u></p> <h3> Jak připravit vozidlo na t&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel</h3> <p> Budeme r&aacute;di, když si před mont&aacute;ž&iacute; uděl&aacute;te časovou rezervu a vysajete vozidlo od nečistot (nen&iacute; podm&iacute;nkou). V nevys&aacute;t&eacute;m voze může poletovat prach a jin&eacute; nečistoty, kter&eacute; se mohou během t&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel dostat pod instalovan&eacute; f&oacute;lie.</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Kontakt</h3> <p>e-mail: kladno@tonovani-autoskel.eu</p><p>www: www.autofolie-kladno.cz</p> 2012-07-15 12:20:55 2012-07-15 12:20:55T00:00:00+02:00 Tónování autoskel od Autofolie Praha s.r.o. http://www.tonovani-autoskel.eu/dodavatel/5/ <p> Použ&iacute;v&aacute;me pouze nejkvalitnej&scaron;&iacute; autof&oacute;lie SunTek USA. Vyrobeno Martinsville, Virginia - USA.</p> <p> <img alt="Autofolie SunTek" data-cke-saved-src="/upload/image/suntek-logo.jpg" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/suntek-logo.jpg" style="width: 500px; height: 172px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie SunTek" /></p> <p> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="305" src="https://www.youtube.com/embed/KfHMcNU3xX8" width="540"></iframe></p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> Jsme největ&scaron;&iacute; autorizovan&eacute; instalačn&iacute; středisko autofoli&iacute;&nbsp;<strong>SunTek a Infrasol</strong></li> <li> <span style="text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit;">Měs&iacute;čně provedeme mont&aacute;ž folie na&nbsp;</span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentcolor; text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;">v&iacute;ce jak 100 vozidel</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentcolor; text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentcolor; text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;">(nejv&iacute;ce v ČR)</strong></li> <li> <span style="text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit;">Dlouholet&aacute; praxe (</span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentcolor; text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;">15 let USA + 5 let ČR</strong><span style="text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit;">) v oboru t&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel</span></li> <li> <span style="text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit;">Autofolie SunTek maj&iacute; doživotn&iacute; z&aacute;ruku funkčnosti</span></li> <li> Doživotn&iacute; z&aacute;ruka na provedenou mont&aacute;ž f&oacute;lie</li> <li> <span style="text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit;">T&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel provedeme na počk&aacute;n&iacute;,&nbsp;<u>doba instalace je 60-120 minut</u></span></li> <li> <span style="text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit;">T&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel bez demont&aacute;že oken</span></li> <li> <span style="text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit;">Zaručujeme maximaln&iacute; kvalitu proveden&eacute; pr&aacute;ce</span></li> <li> <span style="text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit;">T&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel V&aacute;s ochr&aacute;n&iacute; před &scaron;kodliv&yacute;m UV z&aacute;řen&iacute;m</span></li> <li> <span style="text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit;">T&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel zvy&scaron;uje požitek a soukrom&iacute; při j&iacute;zdě vozem</span></li> <li> <span style="text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit;">Použ&iacute;v&aacute;me homologovan&eacute; folie - nalep&iacute;me&nbsp;</span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentcolor; text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;">atest&nbsp;</strong><span style="text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit;">na každ&eacute; t&oacute;novan&eacute; okno</span></li> <li> <span style="text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit;">Vystav&iacute;me&nbsp;</span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentcolor; text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;">osvědčen&iacute; o způsobilosti</strong><span style="text-align: justify; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit;">&nbsp;na pozemn&iacute;ch komunikac&iacute;ch (pro STK)</span></li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> Na v&scaron;ech pobočk&aacute;ch společnosti Autofolie Praha s.r.o., přij&iacute;m&aacute;me platebn&iacute; karty.</p> <p> <img alt="Přijímáme platební karty" data-cke-saved-src="/upload/image/platby-kartou-na-pobocce-autofolie-praha.jpg" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/platby-kartou-na-pobocce-autofolie-praha.jpg" style="width: 400px; height: 68px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Přijímáme platební karty" /></p> <p> <img alt="Pokračuj dále pro nabídku tónování autoskel" src="/upload/image/sipka-dolu-tonovani-autoskel-mini.png" style="width: 50px; height: 50px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Pokračuj dále pro nabídku tónování autoskel" /></p> <h2> Pobočky pro t&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel</h2> <p> Praha, Kladno, Brno, Jihlava, Ostrava, Česk&eacute; Budějovice, Trutnov, Sokolov, Fr&yacute;dek-M&iacute;stek, Varnsdorf, Hradec Kr&aacute;lov&eacute;, Znojmo.</p> <p> <img alt="Pokračuj dále pro nabídku tónování autoskel" src="/upload/image/sipka-dolu-tonovani-autoskel-mini.png" style="width: 50px; height: 50px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Pokračuj dále pro nabídku tónování autoskel" /></p> <h2> T&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel s atestem na pobočce Praha</h2> <p> <img alt="Tónování autoskel Praha" src="/upload/image/atest-SunTek.jpg" style="width: 200px; height: 56px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Tónování autoskel Praha" /></p> <p> Autofolie Praha s.r.o. m&aacute; za sebou l&eacute;ta zku&scaron;enost&iacute; a tis&iacute;ce referenc&iacute; v&nbsp;oblasti <a href="http://www.autofolie-praha.cz/tonovani-autoskel/" title="Tónování autoskel">t&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel</a>. U n&aacute;s se setk&aacute;te jen s&nbsp;individu&aacute;ln&iacute;m př&iacute;stupem zku&scaron;en&yacute;ch odborn&iacute;ků s&nbsp;patn&aacute;ctiletou&nbsp;prax&iacute; v&nbsp;USA, rychl&yacute;m a př&iacute;jemn&yacute;m jedn&aacute;n&iacute;m, profesion&aacute;lně odvedenou prac&iacute; a skvěl&yacute;mi cenami, kter&eacute; potě&scaron;&iacute; skutečně každ&eacute;ho.</p> <p> T&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel prov&aacute;d&iacute;me pomoc&iacute; americk&yacute;ch foli&iacute; <a href="http://www.tonovani-autoskel.eu/aktuality/suntek/" title="SunTek">SunTek</a> na počk&aacute;n&iacute; zpravidla během 60-180 minut. Nez&aacute;lež&iacute; na ročn&iacute;m obdob&iacute;, nebo jak&yacute; typ auta m&aacute;te. N&aacute;&scaron; t&yacute;m odborn&iacute;ků si porad&iacute; skutečně s&nbsp;č&iacute;mkoliv.</p> <p> Vyberte si z&nbsp;&scaron;irok&eacute; nab&iacute;dky t&oacute;novac&iacute;ch, bezpečnostn&iacute;ch nebo kombinovan&yacute;ch foli&iacute; přesně podle sv&yacute;ch př&aacute;n&iacute; a potřeb. Voln&eacute; term&iacute;ny pro t&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel Praha, kontakt a informace o na&scaron;ich dal&scaron;&iacute;ch služb&aacute;ch naleznete i na internetov&yacute;ch str&aacute;nk&aacute;ch společnosti <a href="http://www.autofolie-praha.cz" target="_blank">www.autofolie-praha.cz</a></p> <p> <img alt="Pokračuj dále pro nabídku tónování autoskel" src="/upload/image/sipka-dolu-tonovani-autoskel-mini.png" style="width: 50px; height: 50px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Pokračuj dále pro nabídku tónování autoskel" /></p> <h3> Reference t&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel</h3> <p> Prohl&eacute;dněte si na&scaron;&iacute; fotogalerii (největ&scaron;&iacute; v Evropě) t&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel&nbsp;-&nbsp;<a href="http://www.tonovani-autoskel.eu/fotogalerie/" title="Fotogalerie tónování autoskel">v&iacute;ce</a></p> <p> <img alt="Tónování autoskel BMW X6" src="http://www.tonovani-autoskel.eu/upload/image/fotogalerie/big/bc52a8e7.jpg" style="margin: 10px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(67, 131, 204); width: 150px; height: 113px; text-align: justify; color: rgb(54, 53, 53); font-family: arial, sanf-serif; font-size: 12px;" title="Tónování autoskel BMW X6" /><span style="text-align: justify; color: rgb(54, 53, 53); font-family: arial, sanf-serif; font-size: 12px;">&nbsp;</span><img alt="Tónování autoskel BMW X6" src="http://www.tonovani-autoskel.eu/upload/image/fotogalerie/674b75d8.jpg" style="margin: 10px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(67, 131, 204); width: 150px; height: 112px; text-align: justify; color: rgb(54, 53, 53); font-family: arial, sanf-serif; font-size: 12px;" title="Tónování autoskel BMW X6" /><span style="text-align: justify; color: rgb(54, 53, 53); font-family: arial, sanf-serif; font-size: 12px;">&nbsp;</span><img alt="Tónování autoskel BMW X6" src="http://www.tonovani-autoskel.eu/upload/image/fotogalerie/52b0b19a.jpg" style="margin: 10px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(67, 131, 204); width: 150px; height: 112px; text-align: justify; color: rgb(54, 53, 53); font-family: arial, sanf-serif; font-size: 12px;" title="Tónování autoskel BMW X6" /></p> <p> <img alt="Pokračuj dále pro nabídku tónování autoskel" src="/upload/image/sipka-dolu-tonovani-autoskel-mini.png" style="width: 50px; height: 50px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Pokračuj dále pro nabídku tónování autoskel" /></p> <h2> Cen&iacute;k t&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel na pobočce Praha</h2> <p> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">AKCE &Uacute;nor</span></p> <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><img alt="Autofolie na hatchback 3dv." data-cke-saved-src="/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-3dv-hatchback.png" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-3dv-hatchback.png" style="width: 100px; height: 53px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie na hatchback 3dv." />Hatchback 2.500 Kč &nbsp; &nbsp;</span><img alt="Autofolie na hatchback 5dv." data-cke-saved-src="/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-5dv-hatchback.png" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-5dv-hatchback.png" style="color: rgb(0, 0, 0); width: 100px; height: 53px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie na hatchback 5dv." /><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;Hatchback 3.000 Kč</span></p> <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><img alt="Autofolie na coupe" data-cke-saved-src="/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-coupe.png" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-coupe.png" style="width: 100px; height: 53px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie na coupe" />Coupe 3</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">.000 Kč</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><img alt="Autofolie na liftback" data-cke-saved-src="/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-liftback.png" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-liftback.png" style="color: rgb(0, 0, 0); width: 100px; height: 53px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie na liftback" /><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; Liftback 3.000 Kč</span></p> <p> <img alt="Autofolie na sedan" data-cke-saved-src="/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-sedan.png" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-sedan.png" style="width: 100px; height: 53px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie na sedan" />Sedan 3.000 Kč<span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><img alt="Autofolie na SUV" data-cke-saved-src="/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-SUV.png" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-SUV.png" style="width: 100px; height: 53px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie na SUV" />&nbsp;&nbsp;SUV 3.000 Kč</p> <p> <img alt="Autofolie na MPV" data-cke-saved-src="/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-MPV.png" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-MPV.png" style="width: 100px; height: 53px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie na MPV" />MPV 3.000 Kč<span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><img alt="Autofolie na combi" data-cke-saved-src="/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-combi.png" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-combi.png" style="width: 100px; height: 53px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie na combi" />&nbsp; Combi 3.000 Kč</p> <p> <img alt="Autofolie na Jeep" data-cke-saved-src="/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-Jeep.png" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-Jeep.png" style="width: 100px; height: 53px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie na Jeep" />7 M&iacute;stn&eacute; 3.000 Kč<span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><img alt="Autofolie na Jeep" data-cke-saved-src="/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-Jeep.png" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-Jeep.png" style="width: 100px; height: 53px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie na Jeep" />&nbsp; Off Road 3.000 Kč</p> <p> <img alt="Autofolie na Dodávka" data-cke-saved-src="/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-Dodavka-1.png" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-Dodavka-1.png" style="width: 100px; height: 53px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie na Dodávka" />&nbsp;Dod&aacute;vka 4.000 Kč<span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><img alt="Autofolie na Dodávka" data-cke-saved-src="/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-Dodavka-2.png" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-Dodavka-2.png" style="width: 100px; height: 53px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie na Dodávka" />&nbsp; &nbsp;Dod&aacute;vka 4.500 Kč</p> <p> <span style="text-align: justify;">Ceny jsou vč. DPH a plat&iacute; v př&iacute;padě, že t&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel nebude provedeno na předn&iacute; bočn&iacute; okna. Doplatek na t&oacute;nov&aacute;n&iacute; <u><strong>předn&iacute; bočn&iacute; oken je 900 Kč vč. DPH</strong></u>.</span></p> <p> <img alt="Pokračuj dále pro nabídku tónování autoskel" src="http://www.tonovani-autoskel.eu/upload/image/sipka-dolu-tonovani-autoskel-mini.png" style="width: 50px; height: 50px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Pokračuj dále pro nabídku tónování autoskel" /></p> <h3> AKCE &Uacute;nor</h3> <h2> Kvalitn&iacute; d&aacute;rek k t&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel ZDARMA</h2> <p> K t&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel zadn&iacute; č&aacute;sti vozidel, z&iacute;sk&aacute;te 1x kvalitn&iacute; d&aacute;rek nav&iacute;c zdarma.</p> <p> <u>D&aacute;rek v&aacute;m vyd&aacute; na vyž&aacute;d&aacute;n&iacute; obsluha recepce.</u></p> <ul> <li> HD kamera do auta + MP3 přehr&aacute;vač</li> <li> Teploměr 3v1</li> <li> Autol&eacute;k&aacute;rnička</li> </ul> <p> <img alt="Kamera do auta + MP3 přehrávač k tónování autoskel zdarma" data-cke-saved-src="/upload/image/akce-zdarma.jpg" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/akce-zdarma.jpg" style="width: 495px; height: 184px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Kamera do auta + MP3 přehrávač k tónování autoskel zdarma" /></p> <p> <img alt="Teploměr k tónování autoskel zdarma" data-cke-saved-src="/upload/image/teplomer-akce-prosinec(2).jpeg" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/teplomer-akce-prosinec(2).jpeg" style="width: 150px; height: 113px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Teploměr k tónování autoskel zdarma" />&nbsp;<img alt="" data-cke-saved-src="/upload/image/autolekarnicka.jpg" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/autolekarnicka.jpg" style="width: 150px; height: 123px; border-width: 0px; border-style: solid;" /></p> <p> <img alt="Pokračuj dále pro nabídku tónování autoskel" src="/upload/image/sipka-dolu-tonovani-autoskel-mini.png" style="width: 50px; height: 50px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Pokračuj dále pro nabídku tónování autoskel" /></p> <h3> Voln&eacute; term&iacute;ny pro t&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel na počk&aacute;n&iacute;</h3> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" style="width: 500px"> <tbody> <tr> <td> <u>Středa 21.2.</u></td> <td> 14:30</td> </tr> <tr> <td> <u>Čtvrtek 22.2.</u></td> <td> 11:00, 13:00</td> </tr> <tr> <td> <u>P&aacute;tek 23.2.</u></td> <td> 08:00, 10:00, 12:00</td> </tr> <tr> <td> <u>Sobota 24.2.</u></td> <td> 17:30</td> </tr> <tr> <td> <u>Neděle 25.2.</u></td> <td> 16:00&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p> <span style="text-align: justify;">Nehod&iacute; se V&aacute;m ž&aacute;dn&yacute; z na&scaron;ich term&iacute;nů na mont&aacute;ž autofolie? Vozidlo můžete po telefonick&eacute; dohodě přistavit na pobočku kdykoli.</span></p> <p> <img alt="Pokračuj dále pro nabídku tónování autoskel" src="/upload/image/sipka-dolu-tonovani-autoskel-mini.png" style="width: 50px; height: 50px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Pokračuj dále pro nabídku tónování autoskel" /></p> <h3> Rezervace term&iacute;nů a dotazy k t&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel</h3> <p> <img alt="Dotazy ohledně tónování autoskel na pobočce Praha" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/kontakt-1.jpg" style="border-width: 0px; border-style: solid;" /><span style="font-size: 14px;">&nbsp;</span><span style="font-size:14px;">Volejte&nbsp;<span style="font-size:16px;"><span style="color:#ff0000;"><strong>608 929 919&nbsp;</strong></span></span>PO-P&Aacute; <strong>08:00 - 21:00</strong>, SO-NE <strong>10:00 - 20:00</strong></span></p> <p> <img alt="Pokračuj dále pro nabídku tónování autoskel" src="/upload/image/sipka-dolu-tonovani-autoskel-mini.png" style="width: 50px; height: 50px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Pokračuj dále pro nabídku tónování autoskel" /></p> <h2> Ček&aacute;rna a možn&eacute; využit&iacute; času během tonov&aacute;n&iacute;</h2> <p> <a data-cke-saved-href="/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/pobocka-autofolie-praha-budova.JPG" href="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/pobocka-autofolie-praha-budova.JPG" target="_blank"><img alt="Pobočka Autofolie Praha s.r.o." data-cke-saved-src="/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/pobocka-autofolie-praha-budova.JPG" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/pobocka-autofolie-praha-budova.JPG" style="width: 250px; height: 188px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Pobočka Autofolie Praha s.r.o." /></a>&nbsp;<a data-cke-saved-href="/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/Autofolie-Praha-cekarna-1.jpg" href="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/Autofolie-Praha-cekarna-1.jpg" target="_blank"><img alt="Pobočka Autofolie Praha s.r.o. - čekárna" data-cke-saved-src="/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/Autofolie-Praha-cekarna-1.jpg" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/Autofolie-Praha-cekarna-1.jpg" style="width: 250px; height: 188px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Pobočka Autofolie Praha s.r.o. - čekárna" /></a></p> <p> <a data-cke-saved-href="/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/Autofolie-Praha-cekarna-2(1).jpg" href="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/Autofolie-Praha-cekarna-2(1).jpg" target="_blank"><img alt="Pobočka Autofolie Praha s.r.o. - čekárna" data-cke-saved-src="/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/Autofolie-Praha-cekarna-2(1).jpg" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/Autofolie-Praha-cekarna-2(1).jpg" style="width: 250px; height: 188px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Pobočka Autofolie Praha s.r.o. - čekárna" /></a>&nbsp;<a data-cke-saved-href="/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/Autofolie-Praha-cekarna-3.jpg" href="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/Autofolie-Praha-cekarna-3.jpg" target="_blank"><img alt="Pobočka Autofolie Praha s.r.o. - čekárna" data-cke-saved-src="/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/Autofolie-Praha-cekarna-3.jpg" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/Autofolie-Praha-cekarna-3.jpg" style="width: 250px; height: 188px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Pobočka Autofolie Praha s.r.o. - čekárna" /></a></p> <p> Nemus&iacute;te čekat před d&iacute;lnou 4 hodiny jako u konkurence! U n&aacute;s si počk&aacute;te 60-120 minut podle typu vozu v komfortn&iacute; ček&aacute;rně s TV, Wifi, a automaty na tepl&eacute; + studen&eacute; n&aacute;poje zdarma.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Metropole Zlič&iacute;n je od pobočky vzd&aacute;lena 2km. K Metropoli se můžete od n&aacute;s dostat autobusem, kter&yacute; m&aacute; zast&aacute;vku 100 metrů od pobočky. Tramvajov&aacute; zast&aacute;vka směr centrum 100 metrů.</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Kontakt pobočka Praha</h3> <p> <strong>Parkovi&scaron;tě</strong>: Bezprobl&eacute;mov&eacute; parkov&aacute;n&iacute;&nbsp;<strong>0 m</strong></p> <p> <strong>Metro</strong>: Vstup do stanice metra Zlič&iacute;n&nbsp;<strong>1500&nbsp;m</strong></p> <p> <strong>Bus</strong>&nbsp;MHD:&nbsp;Autobusov&aacute; zast&aacute;vka <strong>100&nbsp;m</strong></p> <p> <strong>Tram</strong>:&nbsp;Tramvajov&aacute; zast&aacute;vka 1<strong>00&nbsp;m</strong></p> <p>e-mail: info@autofolie-praha.cz</p><p>www: www.autofolie-praha.cz</p> 2012-07-15 12:18:06 2012-07-15 12:18:06T00:00:00+02:00