Česká asociace dodavatelů okenních fólií

01.05.2015

Česká asociace dodavatelů okenních folií

Vyhláška a tónování předních bočních oken

Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu automobilů, které mají na předních bočních oknem tmavší fólie, než povoluje vyhláška, se policie ČR a stanice technické kontroly během minulého roku vybavila optickým měřidlem propustnosti skel. Vyhláška je v platnosti již řadu let a jasně stanovuje maximální možnou propustnost světla skrze přední boční okna 70 % a čelní sklo 75%. Do letošního roku však nebyl k dispozici přístroj, který by byl schopen propustnost světla změřit. Proto se rozmohly neoprávněné instalace autofólií na přední boční okna. Tato skutečnost již řadu let trápí i distributory těchto fólií, kteří i přes veškerou snahu dodržet zákon a plnit přesně podmínky vyhlášky nemají dosah na koncové instalační firmy. Každé instalační středisko musí projít řádným školením, kde se seznámí nejen se samotnou technologií aplikace, ale hlavně dostane kompletní legislativní podmínky, které musí dodržovat. Bohužel je stále spousta řidičů, kteří požadují na přední boční okna tmavší fólii, než je povoleno a tím nahrávají neoficiálním či nesolidním instalačním střediskům, která tuto aplikaci provedou i přesto, že jim to zákon výslovně zakazuje. Pokud jste majitelem vozidla a máte zájem o tónování autoskel na Váš automobil, v tomto článku naleznete několik doporučení od renomovaných distributorů.

Odborně proškolená střediska

Vybírejte oficiální a odborně proškolená střediska, která vlastní platné potvrzení o jejich odbornosti a hlavně jsou zárukou pro instalaci, která bude mít všechny legislativní náležitosti. Instalace autofólie je zásah do konstrukční části vozidla. Většina zásahů do konstrukční části vozidla musí projít schválením STK. Po tónování autoskel není nutné navštívit STK pro zajištění technické způsobilosti provozu automobilu na pozemních komunikacích, ale je nutné, aby instalaci prováděla odborně proškolená firma, která zajistí i veškeré legislativní podmínky instalace. Proto se ke každé instalaci vystavuje Osvědčení o instalaci a každé sklo je označené homologačním štítkem s označením typu fólie, procentem propustnosti viditelného světla, číslem atestu a výrobcem fólie. Všechny fólie renomovaných značek musí projít ve schvalovacím procesu zkušebnou silničních vozidel a musí vyhovovat provozu na pozemních komunikacích. Jako potvrzení o provedených zkouškách musí každý dovozce doložit Rozhodnutí o schválení technické způsobilosti použité fólie. Každé rozhodnutí má svoje číslo a stejné číslo musí být uvedeno na homologačním štítku a na Osvědčení o instalaci. Fólie jsou určeny k úpravě skel na přední boční dveře, zadní boční dveře, boční skla zavazadlového prostoru a zadní skla automobilů. Na přední boční dveře se však nesmí instalovat okenní fólie, která sníží propustnost viditelného světla pod hranici 70%. Pokud jsou přední boční okna tónována již z výroby, nelze na ně instalovat žádnou fólii, která snižuje prostup světla pod 70 %. Na čelní sklo se kromě zatemňovacích pásů nesmí instalovat žádná fólie. Proto není důvodu se obávat, že tmavší fólie na zadních oknech Vás mohou dostat do problémů na STK či při kontrole policií. Zároveň je několik typů fólií, která jsou vyráběna odlišnou technologií než tmavé fólie a mají propustnost světla 80 %. Tyto fólie mají i dostatečnou účinnost co se týká odrazivosti sluneční energie a to až 43 %. Tyto fólie lze použít na čirá přední okna nebo i na celý vůz. Vozidlo je pak velmi dobře ochráněno před přehříváním, a přesto nevypadá jako „mafiánské“ černé auto. V dnešní době je stále více zákazníků, kteří chtějí zvýšit komfort cestování v automobilu a nechtějí mít tmavá okna. Za poslední roky jejich čím dál tím více. Proto není důvod se instalace okenních fólií na automobily obávat. Jen je nutné dobře vybrat instalační středisko.

Odborně proškolená firma má doporučení od oficiálního dovozce, který zastupuje výrobce fólií. Toto zaručuje, že odborně proškolená firma doporučí vhodný produkt pro realizaci s přihlédnutím k požadavkům zákazníka. Tónování autoskel odborně proškolenou firmou zaručuje nejlepší kvalitu práce a záruku na použitý materiál. Eliminuje se tím pravděpodobnost neodborné instalace, čímž se snižují náklady na přeinstalování, šetří se čas a další náklady spojené s opakovanou instalací. Instalační firma, která nemá oprávnění, nesmí vydat osvědčení, a proto může mít zákazník následně problémy jak při běžných kontrolách, tak na STK.

V roce 2012 vznikla Česká asociace dodavatelů okenních fólií, která si dala, jako jeden ze svých úkolů, informovat běžnou veřejnost o legislativních podmínkách instalace autofólií. Členové asociace se dohodli na přísném dodržování pravidel, která stanovuje Ministerstvo dopravy.

Seznam členů ČADOF

Seznam členů ČADOF