Osvědčení o instalaci homologované fólie

19.05.2015

Osvědčení o odborné instalaci s atestem

Instalace autofólie je zásah do konstrukční části vozidel. Po instalaci autofolie není nutné navštívit STK pro zajištění technické způsobilosti provozu automobilu na pozemních komunikacích, ale je nutné, aby instalaci prováděla odborně proškolená firma, která zajistí i veškeré legislativní podmínky instalace. Proto se ke každé instalaci vystavuje Osvědčení o instalaci a každé sklo je označeno homologačním štítkem s označením typu fólie, procentem propustnosti viditelného světla, číslem atestu a výrobcem fólie. Fólie SunTek prošly zkušebnou silničních vozidel a vyhovují provozu na pozemních komunikacích a jsou určeny k úpravě skel na přední boční dveře, zadní boční dveře, boční skla zavazadlového prostoru a zadní skla automobilů.

Osvědčení o odborné instalaci

Osvědčení o odborné instalaci SunTek fólie Osvědčení o odborné instalaci SunTek fólie

Atest SunTek

Atest SunTek

Instalace fólie na přední boční okna

Na přední boční dveře se však nesmí instalovat okenní fólie, která sníží propustnost viditelného světla pod hranici 70 %. Na čelní sklo se kromě zatemňovacích pásů nesmí instalovat žádná fólie. Z řady homologovaných autofólií toto omezení splňuj fólie GR 70 a STD70. Homologační štítky a průkazy Osvědčení o instalaci můžete zakoupit v prodejně společnosti Ceiba s.r.o., která je výhradním distributorem SunTek fólie.

SunTek pro nové pobočky Autofolie

Společnost Autofolie Praha s.r.o. Vám zajistí zaslání aktuálního ceníku a vzorníku SunTek fólie. Kontaktujte nás na tel: +420 608 929 919, e-mail: info@autofolie-praha.cz